SKŁAD ZARZĄDU

SKŁAD ZARZĄDU PSOUU KOŁO W SŁUPSKU

Przewodnicząca:                      Dorota Szefler

Wiceprzewodnicząca:             Grażyna Toporowska

Sekretarz:                                   Elżbieta Komorowska

Skarbnik:                                     Ewa Lipiec

                                     


 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca:                    Danuta Gierek

Sekretarz:                                 Teresa Malawka – Kubielska

Członek:                                     Ewa Stępień

ELEKTOR

BOGUMIŁA KLUPŚ